BESTYRELSE OG UDVALG

Bestyrelse:

Formand: Inge


Næstformand: Inge-Lise (Ingolf)


Kasserer: Ann


Sekretær: Benna


Bestyrelsesmedlem: Jane


1. Suppleant: Pernille
   

     

2. Suppleant: Jette
       

Revisor: Tove


Revisorsuppleant: Berit

Orden i noder:
Lis K og Ellen. Suppleant: Helle

 
Sangudvalg: Tine, Inge, Dorte, Helle og Jytte

Presse: Inge-Lise (Ingolf)

Scrapbog:
Kirsten
 
Lotteri:
Inge og Inge-Lise ( Ingolf)

Kaffekasse: Inge-Lise (Ingolf)

Øl og vand: Lis K (øl og vand) og Jytte (vin)  


Kaffe og te: Joan


Fanebærer:
Aase 

     
Webmaster: Rikke og Ina