BESTYRELSE OG UDVALG

Bestyrelse:

Formand: Inge


Næstformand: Inge-Lise (Ingolf)


Kasserer: Ann


Sekretær: Benna


Bestyrelsesmedlem: Jane


1. Suppleant: Jytte C.

     

2. Suppleant: Joan
       

Revisor: Tove


Revisorsuppleant: Pernille

Orden i noder: 
 
Lis K og Ellen

   

Suppleant: Helle
 
Sangudvalg:

Tine, Inge, Dorte, Helle og Rikke


Presse:Inge-Lise (Ingolf)

Scrapbog:
Kirsten
 
Lotteri: 
Inge og Inge-Lise ( Ingolf)

Kaffekasse: Inge-Lise (Ingolf)

Øl og vand: Jette og Ellen

Fanebærer:

Aase 
     
Webmaster: 

Rikke og Ina