BESTYRELSE OG UDVALG

Bestyrelse:

Formand: Inge


Næstformand: Inge-Lise (Ingolf)


Kasserer: Pernille


Sekretær: Rie


Formandsassistent: Benna 


1. Suppleant: Ann

     

2. Suppleant: Jette
       

Revisor: Tove


Revisorsuppleant: PiaOrden i noder:
Joan og Lis K.
Suppleant: Helle

 
Sangudvalg: Tine, Pernille, Dorte, Helle og Jytte

Presse: Inge-Lise (Ingolf)

Scrapbog:
Kirsten
 
Lotteri:
Inge og Inge-Lise ( Ingolf)

Kaffekasse: Inge-Lise (Ingolf)

Øl og vand: Lis K (øl og vand) og Pia (vin)  


Kaffe og te: Joan


Fanebærer:
Aase. Suppleant Inge-Lise (Ingolf) 

     
Webmaster: Rikke og Ina