MÅLSÆTNING (2010)

Dette er hvad der kom ud af en brainstormning i det tidligere forår 2010, lad os huske på det i det daglige :-)


Målsætninger for Helsingør Kvindekors øveaftener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende er målsætninger for koret med henblik på at opnå gode øveaftener og koncerter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenten skal starte opvarmningen kl. 19:30 (der ringes evt. med klokken).

Dem der kommer "dryssende" bedes gå stille, så de ikke forstyrrer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvarmningen skal ikke være så lang (mindre gymnastik-flere skalaer).

Til gengæld bedes alle udvise mere koncentration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenten fortæller, hvilke sange der synges før pausen.

Der gives  minutter, så alle kan finde noder til disse sange

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenten fortæller, hvilke sange der synges efter pausen.

Der gives  minutter, så alle kan finde noder til disse sange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhver har selv ansvaret for at "hænge på" når man har været fraværende.

Ingen negative bemærkninger, selvom det kan være svært at følge med


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangudvalget SKAL holde 2 møder pr. år og fastlægge repertoire der offentliggøres.

August: Efterårs- og juleprogram offentliggøres (derefter ingen programændringer)

               Evt. forslag skal afleveres til sangudvalget i juni


Januar: Vinter- og forårsprogram offentliggøres (derefter ingen programændringer)

              Evt. forslag skal afleveres til sangudvalgtet i december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalprøve med koropstilling sidste øveaften inden koncert.

Alle sange og alle vers synges igennem. Ingen afbrydelser efter pausen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent bedømmer om folk der ikke har deltaget i de 3 sidste øveaftener inden en

 

koncert kan synge med.


Jytte Christensen fremstiller en RIS/ROS kasse. Når RIS/ROS afleveres skriftligt tages det på dagsorden ved bestyrelsesmøde